ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ «UKRAINE NOW AND FOREVER»

(надалі за текстом – КОНКУРС)

1. Організатор Конкурсу:

1.1. Організатор Конкурсу є громадська організація ВО «Платформа громадянських ініціатив»

1.2. Місцезнаходження Організатора:

ВО «Платформа громадянських ініціатив» м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, 04071

Поштова скринька: 01008, м. Київ, вул. Садова, 3, А/С – 22.

2. Участь у Конкурсі.

2.1. Стати учасниками Конкурсу можуть громадяни України, етнічні українці, які проживають за кордоном або всі бажаючі, які цікавляться Україною.

2.2. Не визнаються Переможцями Конкурсу і не нагороджуються:

- Організатори Конкурсу;

- особи, що не відповідають вимогам п. 2.1. цих Правил.

3. Тривалість та місце проведення Конкурсу.

3.1. Період проведення Конкурсу: з 09 листопада 2018 року по 28 червня 2019, Конкурс діє на всій території України та за її межами.

3.2. Остаточні результати Конкурсу оголошуються відповідальними особами Організатора на прес-конференції.

4. Умови та порядок участі.

4.1. Для участі в Конкурсу, учасникам необхідно зареєструватися на сайті https://www.uaforever.org/ та відповісти на запитання конкурсу, щодо цікавих фактів з історії, культури, мови, науки України.

4.2. Сайт автоматично здійснює перевірку відповіді учасника та повідомляє про правильність/неправильність відповіді і результат.

4.3. Кожен учасник має 3 спроби проходження Конкурсу. Враховується найкращий результат із трьох спроб.

4.4. У випадку найбільшої кількості правильних відповідей у декількох учасників, переможці визначатимуться за швидкістю проходження Конкурсу.

4.2. Результати Конкурсу відкриті, остаточні і оскарженню не підлягають.

5. Призи Конкурсу.

5.1 У розумінні цих Правил під Призом мається на увазі: 3 подорожі Україною (для тих, які мають найкращий результат за найменшу кількість часу), тридцять Дипломів лауреатів Конкурсу «Ukraine now and forever», десять фірмових футболок Конкурсу «Ukraine now and forever» (будуть розіграні серед ста кращих учасників шляхом лотереї).

6. Порядок та умови отримання подарунків учасниками Конкурсу.

6.1. Організатор зобов’язується надати переможцю подарунок в разі перемоги.

6.2. Подарунки учасникам Конкурсу будуть офіційно вручені за адресою Український дім, м. Київ, вул. Хрещатик, 2 , у разі відсутності переможців призи буде передано Укрпоштою.

6.3 Всі подарунки Конкурсу не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

6.4. Для отримання подарунку учасник зобов'язаний звернутися до організатора та надати: паспорт та документ, виданий податковим органом про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

6.5. Переможець може отримати Подарунок виключно особисто і самостійно, ніяка інша особа не має право отримувати Подарунок за Переможця.

7. Інші умови.

7.1. Беручи участь в Конкурсі, її учасники дають згоду на використання їх персональних даних при оголошенні переможця під час прес конференції, а також використовувати власні персональні дані у будь який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

7.2. Переможці Конкурсу дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору для подальшого отримання подарунку.

7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Конкурсі.

7.4. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі подарунку, якщо переможець не надав документи, вказані в п. 6.4. цих Правил.

7.5. У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації, що стосуються в цілому Конкурсу або будь-якої його частини та цих Правил, рішення Організатора Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.7 Офіційна версія цих правил публікується на сайті http://www.uaforever.org . Ці Правила можуть бути змінені та доповнені Організатором Конкурсу протягом всього періоду проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту опублікування на сайт.